zondag, mei 19, 2024
Text Size

Vaak blijkt er tijdens de analysefase dat er een probleem is in het functioneren van directies/managers voor een bepaald gedeelte van hun werkzaamheden. Hierbij kan coaching van de betreffende medewerker(s)/afdeling een passende oplossing bieden voor de geconstateerde problemen.
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat vaak na het realiseren van de beoogde verbeteringen, de werkzaamheden door de betreffende medewerker op een veel betere manier worden uitgevoerd. Gedacht moet hierbij worden aan functioneren met betrekking tot strategie, leidinggeven en persoonlijk functioneren. Verbetertrajecten zijn er voor ontwikkelen persoonlijke competenties, de performance van de medewerker en (zijn) team en het verbeteren van de organisatie als geheel.

Adres

Albert Schweitzerlaan 16
4901 ME Oosterhout
Nederland
 

Contact

info@stuyvesantconsulting.com
+31 (0) 651 234 398
 
 

Bankgegevens, KvK, BTW

Rabobank NL16 RABO 0154 0891 17
Postgiro 7609536
KvK nr. 18047251
BTW-nr. NL8056.90.487.B.01